Sejam Bem-vind@s ao site da 'Asociación Argentina de Profesores de Portugués'


Atas do VII Congresso da AAPP (2011)

Atas do VII Congresso da AAPP (2011)

VII Congreso Nacional de la Asociación Argentina de Profesores de Portugués “Lengua, identidades e integración”:
actas / compilado por Nélida Sosa y Adrián Canteros. 1a ed. Santa Fe: Asociación Argentina de Profesores de Portugués, 2011.
CD-ROM. ISBN 978-987-27451-0-3

ACTAS VII CONGRESO AAPP 2011.pdf (3 MB)